Len Etienne

Vellen en verwijderen van bomen

Vellen en verwijderen van bomen

Vellen van bomen

Vellen van bomen door Len EtienneBoomverzorger Len Etienne is gespecialiseerd in het afbreken en verwijderen van bomen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen of op locaties met een beperkte ruimte.

Hij brengt de boom veilig naar beneden met behulp van klimtechnieken. Daar waar nodig maakt hij gebruik van een hoogwerker.

Wij snoeien en vellen gevaarlijke bomen en passen kroonverankering en wortelverankering toe.

Omwille van de vele jaren ervaring hebben wij een goed inzicht op het correct vellen van bomen.

Enkele redenen waarom u een boom zou laten velen en/of verwijderen

 • gevaar voor omgeving
 • acuut gevaar
 • aanpassing aan omgeving
 • de boom is aangetast door zwammen
 • de bestrating wordt opgedrukt door de wortels
 • ...

Verwijderen van bomen

Bij het vellen en rooien van bomen komt er steeds veel hout met zich mee, wij kunnen dit vakkundig op verschillende manieren oplossen:

 • ter plaatse hakselen
 • afvoeren van hakselhout
 • verzagen van brandhout
 • afvoeren van stam en houtresten
 • uitfrezen van boomstronken met stronkenfrees