Len Etienne

Boomverzorging

Boomverzorging

Boomverzorging

Boomverzorging Len EtienneSamengevat is dit het begeleiden van bomen van het moment van planten tot en met het moment van rooien. Deze begeleiding is gericht op het optimaal krijgen en houden van de groeiomstandigheden zowel boven- als ondergronds. Door een goede boomverzorging wordt bereikt dat de boom aan de gestelde eisen voldoet.

  • het planten van een boom op een geschikte of geschikt gemaakte groeiplaats
  • het begeleiden van de groei totdat de gewenste vorm en grootte is bereikt
  • het optimaal in standhouden van deze situatie gedurende een gewenste tijd
  • het verwijderen van de boom na afloop van deze periode.

Doel boomverzorging

Boomverzorging Len Etienne in actieHet verzorgen van bomen heeft een tweeledig doel. De belangrijkste reden heeft te maken met de beschikbare ruimte in de woon- en werkomgeving. Bomen hebben in de bebouwde kom begeleiding nodig om optimaal te kunnen functioneren zonder overlast te geven. Deze begeleiding begint al voor de aanplant bij het stedenbouwkundig ruimtelijk ontwerp en eindigt bij het schadevrij verwijderen van de boom op hoge leeftijd.

Veel minder vaak is boomverzorging direct van belang voor de boom zelf. Het betreft dan bijvoorbeeld het verwijderen van plakoksels (waarmee het uitscheuren van de boom wordt voorkomen) of het verbeteren van de groeiplaats.

Gedurende zijn hele bestaan is de boom gediend met op tijd uitgevoerde verzorgingsmaatregelen, afgestemd op de plaats waar de boom staat en de levensfase waarin de boom verkeert.

Boomverzorgende maatregelen

Boomverzorgende maatregelen kunnen bestaan uit:

  • ingrepen in het leefmilieu van de boom
  • ingrepen aan de boom zelf

Ingrepen in het leefmilieu richten zich op aanpassing van de groei- en standplaats van de boom.

Ingrepen aan de boom zelf bestaan uit onderhoudsmaatregelen zoals snoeien om overlast te beperken of risico's voor de veiligheid van mensen te verminderen.

Deze maatregelen leiden vaak tot het beschadigen van de boom. Kennis van de natuurlijke afweermechanismen van de boom en hoe daar mee om te gaan is dan ook van groot belang voor iedere boomverzorger.

De laatste decennia neemt de zorg voor de ondergrondse groeiplaats toe. De toenemende hoeveelheid boven- en ondergrondse infrastructuur, de hoge bebouwingsdichtheden en het meervoudig ruimtegebruik maken een steeds grotere aandacht hiervoor noodzakelijk.

De term boomverzorging geeft de breedte van het vak aan. Het is meer dan alleen het ingrijpen wanneer er iets mis is. Het betreft ook de zorg en de verzorging ter wille van het duurzaam voortbestaan van de boom en de bruikbaarheid en veiligheid van de omgeving van de boom.

Verzorgingsfasen boomverzorging

De verzorging van de boom en de intensiteit daarvan, varieert gedurende het leven van de boom. Tussen de aanplant en het rooien van de boom worden vier verzorgingsfasen onderscheiden:

  • aanslagfase
  • jeugdfase
  • volwassen fase   
  • eindfase

Wij werken samen met tuin architecten, tuin aannemers, natuurorganisaties (natuurpunt, bosgroepen,...), bedrijven, steden, gemeenten en overheden.