Len Etienne

Snoeien van bomen

Snoeien van bomen

Snoeien bomen

Snoeien van bomen - Boomverzorging Len EtienneSnoeien en onderhoud aan bomen is vaak onmisbaar, soms wenselijk en soms overbodig.

Jeugdsnoei en begeleidingssnoei (snoei in de jeugdfase) zijn van groot belang, de jonge boom wordt op die manier begeleid naar een prachtig volwassen exemplaar met een mooi ontwikkelde kroon.

Ook volwassen bomen kunnen best af en toe wat ‘onderhoud’ verdragen: de onderhoudssnoei.

Laat bomen tijdig snoeien

Snoeien van bomen is noodzakelijk in bepaalde situaties.

 • de aanwezigheid van risicotakken in het kader van de zorgplicht voor bomen
 • schade aan de kroon door weersomstandigheden zoals: storm, sneeuw of bliksem
 • enstige beschadigingen door mens aan de kroon of wortels
 • door verandering van omgeving

De veiligheid van de boom wordt op deze manier gewaarborgd en eventuele problemen zoals oa; schimmels, dood hout, zware, gedraaide of gebroken takken kunnen tijdig bijgestuurd worden indien u de boom tijdig laat snoeien.

Achterstallige snoei

 • Achterstallige snoei
 • Opvolging

Onderhoudssoei

 • Controle van vitaliteit/conditie, levensfase en streefbeeld
 • Werkaamheden en onderhoudssnoei

Vormsnoei

 • Leibomen en vormbomen
 • Kandalaberen en kandalaren
 • Knotbomen

Inspectie oude bomen

Oude bomen snoeien met klimtechniekenOude bomen verdienen meer zorg: de stabiliteit van de boom kan achteruit gaan. Een geregelde inspectie is geen overbodige luxe.

Methoden

Bij onderhoud snoei kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden:

 • Uitlichten
 • Uitdunnen
 • Innemen

Uitlichten

Uitlichten is het selectief inkorten van één of meer takken en zijtakken aan de buitenzijde van de kroon, zonder dat de omvang en vorm van de kroon noemenswaardig worden beïnvloed.

Het doel van uitlichten is om de mechanische belasting op de betrokken takken te verminderen en de lichttoetreding in de kroon te bevorderen. Door het inkorten van enkele takken verspreid over de kroon worden gaten gemaakt waardoor meer licht tot binnen in de kroon kan komen. Deze lichtinval stimuleert de groei van bladmassa in de binnenkroon.

Uitdunnen

Uitdunnen is het binnen de kroon verwijderen van hele (gestel)takken, De takken worden tot op de stam weggenomen. Het doel van uitdunnen is het krijgen van een transparantere kroon. Vanwege de nadelige effecten wordt deze maatregel steeds minder toegepast.

Innemen

Innemen is het inkorten van alle takken in de kroon, waarbij de kroon in omvang wordt verkleind. Hierbij wordt maximaal een derde tot een vierde van de lengte van de tak ingekort. De takken worden tot op een levende zijtak ingekort.

In veel opzichten is de zomer de beste periode om uw bomen te laten snoeien. Het risico van inrotten van de wond is dan klein. Het actieve afgrendelingsmechanisme (het afsluiten van houtvaten) werkt namelijk alleen tijdens het groeiseizoen. In het groeiseizoen zal bovendien de wond eerder beginnen te overgroeien met wondovergroeiingsweefsel en is bovendien de kans op waterlotvorming kleiner. Soorten die gevoelig zijn voor het meniezwammetje (vuur), hebben bij snoei in de zomer de minste kans op aantasting

Werken met hoogtewerker

Wij werken zowel met hoogtewerker als klimtechnieken.Snoeien van bomen bij Len Etienne